Real Sociedad Española de Química

SECCIÓ CATALANA


JUNTA

Mercedes Amat (Presidenta) - Universitat Barcelona
Miquel Costas (Secretario) - Universitat Girona
Santiago Álvarez - Universitat Barcelona
Rosa Caballol - Universitat Rovira i Virgili
Rosa Ortuño - Universitat Autònoma Barcelona
Ruben Martín - ICIQ
Elena Fernández (Tesorera) - Universitat Rovira i Virgili

Number of visitors to this page:
hit counter